Ekonomi

Fatih Özatay: Merkez Bankası cari süreçlere değil, enflasyona odaklanmalı

Merkez Bankasındaki son görev değişiklikleri ardından 14 Ekim sabahı itibarıyla dolar kuru 9,10 sınırının üzerine çıktı. Son günlerde döviz kuruna ilişkin ilginç tartışmalar boy gösteriyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Eylül’de yaptığı bir puanlık faiz düşüşünün dolarda o tarihten sonra gözlenen artışta etkisi olmadığından tutun da cari işlemler dengesindeki iyileşmenin döviz kuru üzerindeki baskıyı hafifleterek enflasyona olumlu yansıyacağına kadar.

Şu soruya yanıt aramanın tam zamanı: Türkiye gibi bir ülkede döviz kurunda gözlenen hareketlerin temel belirleyicisi nelerdir?

Asıl önemlisi sermaye hareketleri

Konuyla ilgili iktisat kitaplarında ver makalelerinde nerdeyse otuz yıldır dikkat çekilen bir olgu var. Şu: Döviz arzını ve talebini belirleyen temel unsur dış ticaret değil ülkeler arası sermaye hareketleri. Merkez bankalarının bankası durumundaki BIS (Uluslararası Ödemeler Bankası) verilerine göre Nisan 2019’da dünyada sermaye hareketlerinden kaynaklanan döviz alım ve satımının günlük ortalaması 6,6 trilyon dolar. Buna karşılık 2019 yılında ülkelerin toplam mal ve hizmet dış ticareti 24,9 trilyon dolar (Dünya Ticaret Örgütü verisi). Farklı bir ifadeyle, sermaye giriş ve çıkışlarının yol açtığı dört günlük döviz ticaretinden kaynaklanan döviz hareketi bir yıllık mal ticaretinden doğan döviz hareketinden fazla. Sermaye hareketlerinden kasıt ise şu: Falanca ülkenin tahvilini ya da hisse senedini alıp satmak, filanca ülkedeki mevduat hesabından para çekip bir başka ülkedeki hesaba para yatırmak, bir şirketin başka bir ülkedeki bir bankadan borç alması ya da daha önce aldığı borcu ödemesi ve benzerleri. Bu gibi işlemler için aracı kurumlara verilen talimatlar müthiş bir döviz ticaretine yol açıyor. Pesolar ya da liralar dolara veya euroya çevriliyor ya da tersi…

Sermaye hareketlerini ne belirliyor?

Döviz arzının ve talebinin ana belirleyicisinin sermaye hareketleri olması ise şu anlama geliyor. Yurtiçi faiz ile yurtdışı faiz arasındaki fark, döviz kurundaki hareketler açısından çok önemli oluyor. Nedeni açık: Bu faizlerdeki değişiklikler şu ya da bu ülkenin tahviline, mevduatına ve benzerlerine olan talebini ve onların arzını değiştiriyor. ABD şirketinin hisse senedini satıp gidip Brezilya şirketininkini alabiliyorsunuz falan. Ya da şirket olarak borçlanma davranışınızı değiştiriyorsunuz. Faiz farklarının yanı sıra ileride satın aldığınız tahvili ya da hisse senedini sattığınızda geçerli olacak döviz kuru da önemli. Öyle ya, sonuçta lira cinsinden tahvil satın alan bir ABD’li eninde sonunda o tahvili sattığında eline geçecek liraları dolara çevirip ülkesine götürecek. Dolayısıyla aracı kurumunuza filanca tahvili ya da hisse senedini satın almak için verdiğiniz talimat anında, hem geçerli olan yurtdışı ve yurtiçi faizler hem de ileride oluşmasını beklediğiniz döviz kuru da önemli.

Kur açısından önemli olan beş unsur

Bu çerçevede şunu göstermek mümkün: Herhangi bir ülkede döviz kurunun cari değerini belirleyen beş ana unsur var:
1- Riskten arındırılmış yurtiçi faiz haddi,
2- Yurtdışı faiz haddi (FED ya da Avrupa Merkez Bankası faizi diye okuyun –daha çok da ilki),
3- Döviz kurunun ileride alacağı değer hakkındaki beklentiler,
4- Ülke riski ve
5- Uluslararası finansal piyasalarda risk alma iştahı.
Döviz kurunun yarın yükseleceğini bekliyorsanız bugün koşturup döviz alıyorsanız döviz talebi bugün artıyor. Çoğunluk böyle davranırsa kur bugün yükseliyor. Ya da ülkenin riskini artıran ani bir gelişme, o ülke cinsinden mali varlıklara olan talebi azaltıyor; o ülkenin tahvilleri ya da hisse senetleri satılıp dövize çevriliyor; sonuçta döviz kuru yükseliyor.

“Güvenli limanlar” arayışı

Yazının tamamı burada.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu