Şirketler

Integral Yatırım: AKSEN Analist Toplantısı Notları

Finansallar

Aksen’in 3. Çeyrek net karı 325 milyon TL olarak açıklandı. 2020 yılı 3. Çeyreğine göre %144’lük artış görüldü.

Bu şekilde 9 aylık dönemde şirketin karı 813 milyon TL olurken 2020 yılı 9 aylık döneme göre % 129’luk artış kaydedildi.

Satış gelirleri 3Ç2020’e göre %58 artışla 8.323 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net borç/ FAVÖK oranı 1,53 olarak gerçekleşirken bu oranın tarihsel olarak şirketin yakaladığı en düşük seviye olduğu belirtildi.

FAVÖK marjı geçen yılın 9 aylık sonuçlarına göre %0.3 puan artışla %21 seviyesine yükselirken Brüt marj 2020 yılının 9 aylık sonuçlarına göre %0.7 artışla %18 seviyesine ulaştı.

Operasyonel Bakış

3Ç21’de yurtdışı operasyonları net satışlara katkısı 399 milyon TL ile %11 olurken yurtiçi satışlar 3.160 milyon tl olarak gerçekleşti. Yurtışı operasyonların net satışlara katkısı %11 seviyesinde olmasına karşı 9A2021’de FAVÖK’e katkısı %57 seviyesinde oldu.

9A2021’de yurtdışı operasyonların net satışlara katkısı %14 seviyesinde olmasına karşı yurtdışı faaliyetlerde kontratların döviz cinsinden yapılması sebebiyle yurtdışı oprasyonlar 703 milyon
TL ile vergi öncesi kara %64 oranında katkı sağladı. Yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarından gelen ortalama satış fiyatı 3. Çeyrekte 626 TL/MWsa olarak gerçekleşirken toplam satış hacmi 5967 GWsa oldu.

Satış fiyatları tüm satış kanallarında toparlanma gösterirken satışların dağılımına bakıldığında %57 spot piyasa, Irak ve Gürcistan ihracatlarını da içeren ikili anlaşmalar %33 , Afrika %3 ve
Kuzey Kıbrıs %3 olarak olarak gerçekleşti. Bolu Santrali %89 kapasite kullanım oranı ile 48 milyon TL’lik kapasite ödemesi alırken satışların %70’i EÜAŞ’a yapılmaktadır.

Antalya Santrali’nin kapasite kullanım oranı olumlu faaliyet ortamı ile %69 seviyesine yükselirken 2021 yılının 9 ayında 60 milyon TL’lik kapasite ödemesi aldı. Şanlıurfa Enerji Santrali olumlu piyasa koşulları sebebiyle Ağustos’21 de yeniden devreye alınırken santralin kapasite kullanım oranı ilk dokuz ayda %44 olarak gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali’nde 153 MW toplam kurulu gücün 120 MW‘lık bölümü, ABD Doları bazlı garantili kapasite bedeli kapsamında olurken dolar bazlı sözleşmeler
marjları destekleyen önemli bir unsur oldu. Afrika’da Gana’da 370 MW kapasiteli, Mali’de 60 MW kapasiteli, Madagaskar’da ise 66 MW kapasiteli santrallerde üretim ve üretimin FAVÖK ve net kara olumlu katkısı devam etti.

Beklentiler ve Öngörüler

2021 yılında şirket tarafından paylaşılan beklentilere göre yıllık satış gelirleri beklentisi yıl sonunda 7.750 milyon TL den 11.718 milyon TL’ye revize edildi. 2021 yılında FAVÖK’ün yüzde 17,8 artışla 1.764 milyon TL’ye erişmesini bekleyen şirket, beklentisini 2.300 milyon TL’ye revize etti. 2021 yılında toplam 1.575 milyon TL’lik yatırım harcaması yapılması beklentisi 1.790 milyon
TL’ye revize edildi.

Özbekistan Enerji Bakanlığı ile Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite
bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içeren anlaşma, Mayıs 2020’de imzalanmıştır. Proje tamamlanma oranının %70 olduğu ve Taşkent A Santralinin 2021 Aralık itibarıyla devreye
alınması beklenmektedir.

20 Ocak 2021’de, Özbekistan anlaşması, 230 MW kurulu güçte kapasite artışı ile tadil edilmiş olup, bu anlaşmaya ilave olarak Buhara’da 270 MW kurulu güçte doğal gaz kombine çevrim santrali kurulmasına yönelik ayrı bir anlaşma imzalanmıştır. Taşkent B santralinin Ocak 2022 ve Buhara santralinin Şubat 2022 itibarıyla faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Her iki anlaşma da santrallerde üretilen elektriğin Amerikan Doları bazında garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içermektedir.

2021 yılında Özbekistan yatırımının tamamlanmasıyla 2022 yılı finansallarına buradan gelecek gelirlerin etki yapması bekleniyor. Şirket yetkilileri, Özbekistan yatırımıyla ilgili sayısal bir
öngörüde henüz bulunmasa da FAVÖK katkısının “devasa” olacağının altını çizdi.

Kongo Cumhuriyeti’ndeki Pointe-Noire kentinde yapılan 50 MW kapasiteli kurulu gücün 4Ç21 itibarıyla 25 MW’lık kısmının devreye alınması planlanmaktadır. Santralde kullanılacak doğal
gazın Kongo Cumhuriyeti yerel doğal gaz rezervlerinden tedarik edilmesi beklenmektedir.

Jirama’ya ait Madagaskar CTA-2 Akaryakıt Enerji Santrali (24 MW) ise Ocak 2024 tarihine kadar Aksa Enerji tarafından işletilecektir.

Madagaskar’da şirketin faaliyetlerine yönelik bir değişim yok, hali hazırdaki kontratların 20 yıl daha süreceği belirtildi.

Şirket Ukrayna’ya yönelik faaliyetlerinin şimdilik askıda olduğunu, uygun şartların oluşması durumunda 2022 yılının yaz aylarında tekrardan çalışmalara başlanabileceğini belirtti.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu