Yayın İlkelerimiz

 • İnternet Haberciliğinde temel işlev, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan ve hiçbir baskının etkisi altında kalmadan, en kısa sürece ve edinilebilen tam bilgiyle kamuoyuna iletmektir.
 • Yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ya da ilişkisi, dini inançları ya da fiziki kusurları sebebiyle aşağılanamaz ve kınanamaz.
 • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yayın yapılamaz.
 • Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan ya da iftira niteliği taşıyan lakap ve ifadeler kullanılamaz.
 • Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenemedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.
 • Soruşturması habercilik imkanları içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın ve bundan ne sonuç alındığı belirtilmeksizin ve / ya da doğruluğundan emin olunmaksızın yayımlanamaz.
 • Kamu faydası olmadıkça, gizli kamera kullanmak, gizlice ses kaydı yapmak, özel mülke izinsiz girmek gibi, ilgilinin kişilik haklarına saldırı sayılabilecek yöntemler ile haber üretilemez.
 • Haberlerin araştırılması, hazırlanması ve yayınlanmasında daima dengeli, gerçeğe bağlı ve objektif davranılması şarttır. Yayımlanan haberde suçlanan tarafın görüşüne yer verilir. İlgilinin yanıt vermemesi ya da kendine ulaşılamamış olma hali aynı haberde belirtilir. Yayımlanan alıntılarda kişinin anlaşılmaz veya gülünç duruma düşmesine neden olacak özetleme ve değişiklik yapılmaz. Yayımlanan alıntılarda kaynak ve tarih açık olarak belirtilir.
 • Bütün kamuoyu araştırmaları, araştırmayı yapan kuruluşun adı, kimin talebi ve finansmanı ile yapıldığı, tarih ve görüşülen kişi sayısı ve araştırma metodu açık olarak belirtilerek yayımlanır.
 • Şiddet ve zorbalığı özendirici ya da kışkırtıcı, çocukları olumsuz yönde etkileyici, bireyler, topluluklar ve uluslararasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayın yapmaktan kaçınılır.
 • Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilir, gereği yapılır.
 • furopafinance.info , hatasını düzeltme amacına yönelik, düzenli şekilde devreye giren mekanizmalar oluşturur.
Başa dön tuşu